จดทะเบียนเป็นบริษัทดีไหม?

จดทะเบียนเป็นบริษัทดีไหม?

     สำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจในนามส่วนตัวมาสักระยะ ท่านอาจจะคิดว่าจะจดทะเบียนเป็นบริษัทดีไหม เรามาดูกันว่าข้อดี ข้อเสียจากการจดทะเบียนบริษัทเป็นอย่างไรบ้าง

ก่อนจะตัดสินใจจดทะเบียนบริษัท ผู้ประกอบการมีเรื่องหลักๆที่ต้องพิจารณาง่ายๆ

ท่านต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อน จดทะเบียนบริษัทเพื่ออะไร

  1. เพิ่มเงินทุนหมุนเวียน: บางธุรกิจอาจจะต้องการเงินทุนหมุนเวียน หรือเงินกู้ยืมจากธนาคาร เพราะฉะนั้นหากท่านยังดำเนินธุรกิจในนามบุคคลธรรมดาอยู่อาจจะไม่เหมาะเท่าไร ถ้าจดทะเบียนเป็นบริษัท จะช่วยได้อย่างไร? ทางธนาคารเค้าก็จะพิจารณาได้มากขึ้น เพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทแล้วมีการทำบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด พิจารณาการดำเนินงานจากงบการเงินที่ท่านนำส่งกรมพัฒฯในแต่ละปี หรืออาจจะพิจารณาจากกระแสเงินสดที่บริษัทท่านทำมาหาได้ นอกจากนั้นงบการเงินของบริษัทต้องได้รับการตรวจสอบงบจากผู้สอบบัญชี พูดง่ายๆคือพอเป็นบริษัทแล้วมันดูน่าเชื่อถือขึ้นนั้นเอง
  2. รับงานต่างๆจากคู่ค้าที่เป็นบริษัทง่ายขึ้น: บางกิจการจำเป็นต้องจดทะเบียนเป็นบริษัท เช่นธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กิจการที่รับงานจากรัฐ มักจะต้องการจดทะเบียนเป็นบริษัท ซึ่งเหตุผลนี้เป็นเหตุผลจำเป็นเนื่องจากระหว่างคู่ค้าด้วยกันต้องการเป็นให้เป็นบริษัทเช่นเดียวกัน อันเนื่องมาจากต้องการใช้ใบกำกับภาษี หรือต้องการเอกสารที่น่าเชื่อถือจากการเป็นบริษัท เป็นต้น
  3. ประหยัดภาษี: เจ้าของธุรกิจบางท่าน รายได้เยอะแต่การประกอบกิจการในนามบุคคลธรรมดาการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้แค่ 60% ประกอบกับอัตราภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลธรรมดาสูงถึง 35% ในขณะที่ประกอบการในรูปแบบบริษัทอัตราภาษีที่เรียกเก็บสูงสุดอยู่ที่ 20% เท่านั้น หากกำไรสุทธิของผู้ประกอบการเยอะ การดำเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัทก็จะประหยัดภาษีได้มากกว่า

แล้วถ้าจดทะเบียนเป็นบริษัทมันลดภาษีได้จริงเหรอ? ตอบได้เลยว่าทำได้ มันคือไฟท์บังคับท่านผู้ประกอบการ โดยบังคับให้มีการจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง ค่าใช้จ่ายใดที่เกี่ยวข้องกับกิจการท่านก็สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้จริง เท่าที่พบส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (ทั้งต้นทุนสินค้าและบริการ+ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่างๆ) บางครั้งมากกว่า 60% ทำให้ท่านผู้ประกอบการจ่ายภาษีน้อยลง

  

อธิบายแต่ข้อดีอย่างเดียวคงไม่ได้ เราต้องอธิบายข้อเสียของการจดทะเบียนเป็นบริษัทด้วย

  1. ผู้ประกอบการต้องมีระเบียบวินัยมากขึ้้น ถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นบริษัทแล้ว ระเบียบวินัยเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีเลย ที่สำคัญเลยคือเรื่องเอกสารต่างๆที่ต้องจัดทำ และจัดเก็บ เมื่อท่านขายสินค้าหรือบริการ เลิกใช้แค่บิลเงินสดได้แล้ว ออกเอกสารหลักฐานให้ดูน่าเชื่อถือ ซึ่งปัจจุบันมีโปรแกรมสำเร็จรูปมากมายให้ท่านเลือกใช้ฟรีๆ ในการออกเอกสารต่างๆ ทั้งใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จรับเงิน แม้กระทั่งใบกำกับภาษี ด้านค่าใช้จ่าย ท่านๆต้องเรียกขอใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีจากร้านค้าที่ท่านซื้อสินค้า หรือบริการด้วย เพราะสามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามจริง
  2. มีต้นทุนเพิ่มเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการทำบัญชี และสอบบัญชีตามมา เพราะว่าท่านเจ้าของบริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีให้ตรงตามกฎหมายกำหนด และสิ้นปีงบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ต้องยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒฯ และยื่นแบบภาษีกับสรรพากร ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้หากเดิมท่านเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้

   

     ท่านผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลข้างต้น เพื่อประกอบการพิจารณาความต้องการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลว่าคุ้มค่าต่อการจดทะเบียนหรือไม่

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์