วางระบบบัญชี

วางระบบบัญชี

เรามีประสบการณ์ด้านการวางระบบบัญชี ระบบเอกสารภายใน และระบบควบคุมภายในมากกว่า 10 ปี สำนักงานของเรายินดีให้บริการด้านการวางระบบบัญชีให้กับธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงกิจการขนาดใหญ่ การวางระบบบัญชีที่ดีช่วยให้กิจการมีแนวปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และผลลัพธ์จากการวางระบบบัญชีจะช่วยให้กิจการสะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงได้

  

ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการวางระบบบัญชี ได้แก่

  • ผังองค์กร นโยบายการบริหารภายในองค์กร
  • ข้อมูลสินค้า หรือบริการ
  • คำอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของกิจการ
  • ผังทางเดินเอกสาร
  • การกำหนดผังบัญชี

   

ระบบบัญชีที่เราให้บริการวางระบบ ได้แก่

  • Express
  • TR cloud
  • SME move
  • Formular
  • ฯลฯ

       นอกจากนั้นเรายังสามารถให้คำปรึกษาด้านการวางระบบบัญชีที่ดีให้แก่กิจการ หรือหากท่านต้องการให้เราฝึกอบรมพนักงานของท่านเรื่องการใช้งานซอฟท์แวร์ด้านบัญชีต่างๆ ก็สามารถติดต่อเราได้ เราฝึกอบรมด้านการใช้งานเพื่อให้พนักงานของท่านพร้อมทำงานได้ทันที

บทความที่เกี่ยวข้อง

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์