ทำบัญชี ปิดงบกับเรา หมดปัญหาค่าปรับปิดงบล่าช้า เรารับประกัน

                บริษัท บานาน่า แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีที่ภายใต้สภาวิชาชีพบัญชีฯ ให้บริการด้านบัญชีอย่างครบวงจร ได้แก่ รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษี และจดทะเบียนบริษัท ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ลูกค้าทุกท่านสามารถมั่นใจในความถูกต้อง และความเป็นมืออาชีพของเรา

  รับทำบัญชี

บริการรับทำบัญชีรายเดือน รายปี บริการยื่นภาษีรายเดือน ยื่นประกันสังคม บันทึกบัญชี ปิดงบการเงินประจำปี ตามมาตรฐานการบัญชี

  รับตรวจสอบบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชีประจำปีทุกอุตสาหกรรม ตรวจสอบการควบคุมภายใน ตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกัน (Due Diligence) และตรวจสอบตาม BOI

  รับจดทะเบียนบริษัท

บริการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น ชื่อบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สาขา จดทะเบียนเลิกบริษัท

  รับวางระบบบัญชี

บริการวางระบบบัญชีให้กับธุรกิจต่างๆ จัดทำ work flow, ให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี และธุรกิจ

      

ทำไมต้องเลือกเรา

งานเรียบร้อย ถูกต้อง รับผิดชอบ

เราเริ่มต้นด้วยการวางระบบบัญชีอย่างมืออาชีพ

ดูแลเอกสารอย่างเป็นระบบ ชี้แจงลูกค้าได้

ตรวจสอบง่าย และที่สำคัญที่สุดคือรับผิดชอบงาน

ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ

ทีมงานของเรามีประสบการณ์มากกว่า10ปี

ด้านงานบัญชี การวางแผนภาษี และเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ

เรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่าน

    

     

ปิดบัญชีตรงเวลา

เราปิดงบการเงิน ดูแลการจัดการภาษี

ยื่นภาษีให้ลูกค้าทันเวลาทุกราย

เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าไม่มีเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม

ทันต่อเหตุการณ์

สำนักงานของเรามีการอบรมด้านวิชาชีพ

และภาษีอย่างสม่ำเสมอ ติดตามสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป

เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์

    

    

ราคาจริงใจ

สำนักงานของเราให้บริการอย่างมืออาชีพ

และใส่ใจในบริการ

ด้วยราคาที่ยุติธรรม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์