เกี่ยวกับเรา (ABOUT US)

เกี่ยวกับเรา (ABOUT US)

ทีมงาน

ทีมงานมีประสบการณ์โดยตรงกว่า 10 ปี

งานด้านบัญชี งานสอบบัญชีและภาษีอากร

  • ประสบการณ์งานด้านบัญชี และภาษีอากร ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
  • ประสบการณ์วางระบบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทจำกัด
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)
  • ประสบการณ์ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในกลุ่ม Big4

Team Profile

10 years experience in accounting, tax and audit field work

Accounting, Auditing and Tax

  • Accounting & Tax manager in Listed Company in Stock Exchange of Thailand
  • Accounting & Tax manager in Company Limited
  • Design business blueprint/efficient workflow and accounting system to implement ERP for the Listed Company
  • Certified Public Accountant in Thailand (CPA)
  • Experience in audit field work in Big 4

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์